Theatre HD Live in Cinema 2017-2018:
The Theatre

City:
Nizhny Novgorod

Cinemas:
Cinema Park Sedmoe nebo
Imperiya Grez Indigo
Imperiya Grez Nebo

Dates:
01.10.2017-30.06.2018


Choose city for details:


Plays

Schedule:

Nizhny Novgorod: Imperiya Grez Indigo

5 July, Monday

19:00 Twelfth Night    билеты