The 2018 concert in cinemas

SHOW YOU AGAIN — February 9 and 10

#bts #btsвкино #loveyourselfinseoul

KARO 4 Podolsk

Bolshaya Serpukhovskaya St, 45, Kapotoliy Podolsk Mall

9 February 15:00
10 February 13:00

LOVEYOURSELFINSEOUL.FILM