The 2018 concert in cinemas

SHOW YOU AGAIN — February 9 and 10

#bts #btsвкино #loveyourselfinseoul

Cinema 5 Park House

Khusaina Yamasheva Ave, 46/33, Park House Mall
Subway: Kozya Sloboda, Yaschlek

10 February 15:00

KARO 6 Koltso

Peterburgskaya St, 1, Koltso Shopping Center
Subway: Ploschad G. Tukaya

9 February 14:00
10 February 12:00

Kinomaks Yuzhniy

Pobedy Ave, 91, Yuzhniy Trade Center
Subway: Gorki, Prospekt Pobedy

9 February 15:00
10 February 15:00

Kinomax Tandem

Ibragimova Ave, 56, Tandem SC
Subway: Kozya Sloboda

9 February 15:00
10 February 15:00

Korston

N. Ershova St, 1a
Subway: Sukonnaya Sloboda, Ploschad G. Tukaya

9 February 17:05

LOVEYOURSELFINSEOUL.FILM